Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Miasto i Gmina Osieck
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Referaty i samodzielne stanowiska Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska, bieżące, menu 101 - BIP - Miasto i Gmina Osieck”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska

Do zadań stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska należy:

 1. Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości.
 2. Obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie gminy.
 3. Prowadzenie ewidencji mienia gminnego.
 4. Składanie informacji o stanie mienia jst zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych.
 5. Rozliczanie inwentaryzacji.
 6. Prowadzenie spraw scalania gruntów.
 7. Współudział w opracowaniu programu wyłączeń gruntów na cele nierolnicze.
 8. Wnioskowanie o zmiany w księgach wieczystych.
 9. Prowadzenie spraw związanych z ujawnianiem własności gminy w księgach wieczystych.
 10. Przygotowywanie dokumentacji do aktów notarialnych.
 11. Podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 12. Podawanie do publicznej wiadomości ogłoszeń o przetargu z zakresu gospodarki mieniem gminnym.
 13. Zlecanie biegłym szacunku nieruchomości.
 14. Prowadzenie ewidencji użytkowników wieczystych.
 15. Prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 16. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej postępowania spadkowego w przypadku, kiedy strony postępowania nie żyją.
 17. Współpraca z Wydziałem Geodezji Starostwa Powiatowego w Otwocku w zakresie aktualizacji ewidencji geodezyjnej.
 18. Naliczanie opłat z tytułu wieczystego użytkowania.
 19. Prowadzenie ewidencji umów dzierżawnych na grunty rolne i budowlane.
 20. Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją.
 21. Realizowanie zadań dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej.
 22. Prowadzenie spraw związanych z nasiennictwem.
 23. Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi.
 24. Współpraca z organami Inspekcji Sanitarnej oraz Powiatowym Inspektorem Weterynaryjnym oraz Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin.
 25. Wydawanie decyzji środowiskowych.
 26. Prowadzenie spraw związanych z pozwoleniami wodno-prawnymi w zakresie ochrony środowiska.
 27. Prowadzenie spraw z zakresu aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska oraz sprawozdań z jego realizacji.
 28.  Prowadzenie spraw związanych z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej,
 29.  Wydawanie decyzji na wycinkę drzew.
 30. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
 31. Prowadzenie spraw w zakresie łowiectwa.
 32. Nadzorowanie i realizacja zadań w zakresie gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi.
 33. Organizowanie i prowadzenie przetargów na sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych, najem wolnych lokali użytkowych i wydzierżawianie gruntów.
 34. Koordynowanie całokształtu działalności związanej z ochroną przyrody.  
 35.  Popularyzacja i propagowanie zasad i celów ochrony przyrody.
 36. Prowadzenie postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz.379) a w zakresie nieuregulowanym ustawa zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego,
 37. Prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczna – pomoc de minimis.

Metryka

sporządzono
2021-12-01 przez Mizerska Adriana
udostępniono
2021-12-01 00:00 przez Mizerska Adriana
zmodyfikowano
2021-12-01 13:30 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
252
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.