Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Miasto i Gmina Osieck
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Referaty i samodzielne stanowiska Stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, zarządzania drogami gminnymi oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, zarządzania drogami gminnymi oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, bieżące, menu 104 - BIP - Miasto i Gmina Osieck”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, zarządzania drogami gminnymi oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, zarządzania drogami gminnymi oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Do zadań stanowiska ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego należy:

 1. Organizacja i prowadzenie prac koncepcyjnych i planistycznych w zakresie rozwoju gminy.
 2. Realizacja polityki przestrzennej gminy, poprzez organizację przedsięwzięć służących sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz okresowych ocen obowiązującego studium i Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
 3. Przygotowanie materiałów niezbędnych do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 4. Zlecenie opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 5. Koordynowanie działań związanych z opracowaniami planistycznymi.
 6. Wydawanie wypisów i wyrysów z planu oraz zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego gminy,
 7. Prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami finansowymi, wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego.
 8. Prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 9. Organizacja, planowanie oraz nadzór nad realizacją zadań w zakresie grobownictwa,
 10. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.
 11. Prowadzenie spraw scalania i podziału gruntów.
 12. Wydawanie decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości.
 13. Składanie wniosków do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury oraz przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru oraz prowadzenie rejestru zabytków.
 14. Współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie nadzoru nad użytkowaniem obiektów zabytkowych, zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami w  sposób zabezpieczający ich wartości zabytkowej.
 15. Ustalanie w drodze decyzji warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 16. Prowadzenie rejestru wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 17. Sprawdzanie zgodności decyzji organu wydającego pozwolenia na budowę z ustalonymi warunkami zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 18. Prowadzenie spraw dotyczących oświetlenia drogowego na terenie gminy.
 19. Planowanie i nadzór nad realizacją gminnych inwestycji budowlanych oraz remontów budynków komunalnych i obiektów użyteczności publicznej.
 20. Wydawanie pozwoleń na umieszczanie reklam.
 21. Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów gminy,  dotyczących zaliczenia dróg do poszczególnych kategorii, opracowywanie koncepcji przebiegu dróg.
 22. Zakładanie książki obiektu budowlanego i przekazywanie jej zarządzającemu.
 23. Prowadzenie książki obiektu budowlanego – budynku urzędu gminy.
 24. Zlecanie i nadzór przeprowadzania okresowej kontroli obiektów budowlanych,
 25. Planowanie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem okresowej kontroli obiektów budowlanych.
 26. Kierowanie, koordynowanie przygotowań, a także realizacja zadań obrony cywilnej  i zarządzania kryzysowego.
  1. w zakresie obrony cywilnej:
   • opracowywanie planów obrony cywilnej gminy,
   • sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań obrony cywilnej gminy oraz dokumentów do prowadzenia prac planistycznych w tym zakresie,
   • prowadzenie prac planistycznych w zakresie sił obrony cywilnej w akcjach zapobiegania oraz zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych oraz katastrof,
   • prowadzenie szkoleń formacji obrony cywilnej,
   • przygotowanie i zapewnienie działania na terenie gminy systemu powszechnego ostrzegania ludności oraz wykrywania skażeń i przeprowadzanie okresowych treningów w tym zakresie,
   • prowadzenie magazynu sprzętu OC.
  2. w zakresie zarządzania kryzysowego:
   • opracowywanie oceny zagrożenia gminy,
   • opracowanie i bieżąca aktualizacja Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego,
   • obsługa kancelaryjno-organizacyjna i techniczna GZRK,
   • prowadzenie szkoleń i ćwiczeń udoskonalających dla Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

 

Metryka

sporządzono
2021-12-01 przez Mizerska Adriana
udostępniono
2021-12-01 00:00 przez Mizerska Adriana
zmodyfikowano
2021-12-01 13:58 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
304
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.