Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Miasto i Gmina Osieck
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Referaty i samodzielne stanowiska Stanowisko ds. zamówień publicznych, inwestycji, pozyskiwania funduszy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Stanowisko ds. zamówień publicznych, inwestycji, pozyskiwania funduszy, bieżące, menu 105 - BIP - Miasto i Gmina Osieck”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Stanowisko ds. zamówień publicznych, inwestycji, pozyskiwania funduszy

Stanowisko ds. zamówień publicznych, inwestycji, pozyskiwania funduszy

Do zadań stanowiska ds. zamówień publicznych, przygotowania i nadzoru nad realizacją inwestycji gminnych, koordynacji przygotowania i realizacji projektów z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej należy:

 1. Przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji gminnych, koordynacja przygotowana i realizacji projektów z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej:
  1. Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków z zewnątrz.
  2. Przygotowywanie wniosków o dotacje i pożyczki oraz rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
  3. Prowadzenie spraw dotyczących realizacji zadań finansowanych z wykorzystaniem środków z zewnątrz.
  4. Rozliczanie rzeczowe i finansowe prowadzonych zadań z instytucjami współfinansującymi.
  5. Przygotowywanie informacji o możliwościach pozyskiwania środków unijnych przez mieszkańców gminy.
  6. Przygotowanie treści umów w związku z prowadzeniem inwestycji i remontów.
  7. Koordynacja prac dotyczących realizacji inwestycji gminnych.
  8. Organizowanie odbiorów końcowych inwestycji realizowanych przez gminę i przekazywanie obiektów użytkownikom.
 2. Realizacja zadań z zakresu zamówień publicznych:
  1. Sporządzanie planu zamówień.
  2. Weryfikacja projektów dokumentów przetargowych, przygotowywanych przez poszczególne stanowiska pracy.
  3. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności:
   • przesyłanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych,
   • zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej,
   • sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówień,
   • sporządzanie protokółów z postępowań o zamówienia publiczne oraz prowadzenie dokumentacji podstawowych czynności związanych z postępowaniem,
   • przekazywanie informacji cenowych i sprawozdań z postępowania o zamówienie publiczne, w szczególności o roboty budowlane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
   • występowanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przypadkach przewidzianych ustawą   Prawo zamówień publicznych, w zakresie zastosowania trybu „z wolnej ręki” lub zastosowania trybu innego niż przetarg nieograniczony,
  4. Udział w komisjach przetargowych i konkursowych, zgodnie z zarządzeniem Wójta.
  5. Udostępnianie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań wykonawcom oraz organom kontroli zewnętrznej i wewnętrznej.
  6. Przygotowywanie informacji o realizacji zamówień publicznych w Urzędzie.
  7. Zarządzanie drogami gminnymi.
  8. Określanie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywanie pasów drogowych na cele niekomunikacyjne.
  9. Naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego,
  10. Prowadzenie ewidencji gminnych dróg, mostów i przepustów.
  11. Współpraca z zarządami dróg powiatowych, wojewódzkich w zakresie dotyczącym utrzymania i modernizacji dróg i chodników na odcinkach przebiegających przez gminę.
  12. Organizacja ruchu drogowego na drogach gminnych oraz prowadzenie spraw dotyczących porządku i bezpieczeństwa na drogach.

Metryka

sporządzono
2021-12-01 przez Mizerska Adriana
udostępniono
2021-12-01 00:00 przez Mizerska Adriana
zmodyfikowano
2021-12-01 14:04 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
250
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.