Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Miasto i Gmina Osieck
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Referaty i samodzielne stanowiska Stanowisko ds. wodociągu i kanalizacji
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Stanowisko ds. wodociągu i kanalizacji, bieżące, menu 108 - BIP - Miasto i Gmina Osieck”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Stanowisko ds. wodociągu i kanalizacji

Stanowisko ds. wodociągu i kanalizacji

Do zadań na stanowisku ds. wodociągu i kanalizacji należy:

 1. realizacja zadań w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy, wynikających z przepisów dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, w tym:
  1. planowanie oraz opracowywanie założeń w zakresie rozwiązań dotyczących zabezpieczenia potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy, współudział w planowaniu oraz realizacji inwestycji podejmowanych przez Gminę w powyższym zakresie,
  2. prowadzenie ewidencji istniejącej i planowanej infrastruktury w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz opracowywanie projektów rozwoju istniejącej infrastruktury,
  3. załatwianie spraw w zakresie udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
  4. załatwianie spraw w zakresie ustalania taryf i opłat za usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
  5. realizacja uchwały Rady Gminy dotyczących ustalania formy świadczenia usług na terenie Gminy w powyższym zakresie,
  6. opracowywanie projektów gminnego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i uchwał ustalających opłatę za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy,
  7. zapewnienie nadzoru i kontroli właściwej eksploatacji i utrzymania stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy, w tym: zawieranie umów z indywidualnymi odbiorcami, rozliczanie umów, realizacja przyjętego regulaminu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków,
  8. wydawanie warunków technicznych na podłączenie do gminnej sieci wodociągowej,
  9. załatwianie spraw związanych ze zlecaniem przedsiębiorstwom wodno-kanalizacyjnym zadań gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, nadzór nad prawidłowym wykonaniem tych umów (pogotowie wodno-kanalizacyjne, monitoring pracy SUW i oczyszczalni ścieków),
  10. przygotowywanie umów na eksploatację gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, nadzór nad wykonaniem i rozliczaniem umów w powyższym zakresie.
 2. Dokonywanie wymiaru opłaty za pobór wody co dwa miesiące,
 3. Okresowe analizy kosztów dostarczania wody i odbioru ścieków,
 4. W zakresienadzoru nad eksploatacją i konserwacją sieci, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych należy w szczególności:
  1. kontrola pracy firmy monitorującej pracę SUW i oczyszczalni ścieków;
  2. udział w okresowych przeglądach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zapewniające sprawną jej eksploatację,
  3. nadzór nad działalnością pogotowia wodno-kanalizacyjnego. Odbiór napraw siecii usuniętych awarii,
  4. planowanie remontów urządzeń zainstalowanych w stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków;
  5. kontrola przestrzegania przez odbiorców wody warunków technicznych podłączenia przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych;
  6. kontrola utrzymania porządku i czystości na terenie stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków.
  7. doskonalenie znajomości przepisów administracyjnych i norm, szczególnie w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej,
  8. przestrzeganie zasad dyscypliny i bezpieczeństwa pracy,
 5. W zakresie inkasa:
  1. dokonywanie odczytów wodomierzy i wystawianie faktur u odbiorców wody zgodnie z okresami rozliczeniowymi przewidzianymi w umowach,
  2. kontrola stanu technicznego wodomierzy i plomb,
  3. plombowanie wodomierzy,
  4. wnioskowanie o dokonanie legalizacji lub wymianę wodomierza,
  5. zgłaszanie nielegalnych ujęć wody, odprowadzeń ścieków i innych nieprawidłowości,
  6. współpraca w prowadzeniu dokumentacji związanej z obsługą ludności korzystającej z sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na terenie gminy,
  7. wyliczanie oraz pobieranie opłat za pobór wody i zrzut ścieków do kanalizacji sanitarnej,
  8. wydawanie wydruków faktur VAT z zestawu inkasenckiego,
  9. codzienne rozliczanie się z pobranych opłat za wodę i ścieki oraz wpłata gotówki na konto bankowe Gminy Osieck.

 

Metryka

sporządzono
2021-12-01 przez Mizerska Adriana
udostępniono
2021-12-01 00:00 przez Mizerska Adriana
zmodyfikowano
2021-12-01 14:29 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
218
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.