Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Miasto i Gmina Osieck
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2023, bieżące, menu 227 - BIP - Miasto i Gmina Osieck”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Data wytworzenia 2024-03-27, ostatniej modyfikacji 2024-03-25 12:53

ZARZĄDZENIE NR 112/2023

ZARZĄDZENIE NR 112/2023 Wójta Gminy Osieck z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Osiecku w 2024 roku Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023, poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz na podstawie S 15 załącznika do Zarządzenia Wójta nr 11/2009 z dnia 3 stycznia 2009r. w sprawie Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Osieck zarządza się, co następuje: 1.
Data wytworzenia 2023-12-30, ostatniej modyfikacji 2024-01-30 11:52

Zarządzenie Nr 115/2023

Zarządzenie Nr 115/2023 Wójta Gminy Osieck z dnia 29 grudnia 2023 r, w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego Gminy Osieck na rok 2024 Na podstawie art. 283 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz S9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (t.j. Dz. U. z 2018 r.
Data wytworzenia 2023-09-07, ostatniej modyfikacji 2024-01-03 16:01

Zarządzenie Nr 84/2023

Zarządzenie Nr 84/2023 Wójta Gminy Osieck z dnia 07 września 2023 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania, p.n.: "Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku", przy ul. Warszawskiej 61 w Osiecku w części zadania nr III zamówienia, pn.: Termomodernizacja elewacji zaplecza hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku. Na podst.
Data wytworzenia 2023-09-07, ostatniej modyfikacji 2024-01-03 15:39

Zarządzenie Nr 85/2023

Zarządzenie Nr 85/2023 Wójta Gminy Osieck z dnia 07 września 2023 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania, p.n.: „Wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Osieck”. Na podst. art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020, poz 713, z poźn. zm.) – zarządzam co następuje: § 1 Ustalam termin przeprowadzenia czynności odbioru końcowego zadania p.
Data wytworzenia 2023-10-13, ostatniej modyfikacji 2024-01-03 14:54

ZARZĄDZENIE NR 95/2023

ZARZĄDZENIE NR 95/2023 WÓJTA GMINY OSIECK z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz.
Data wytworzenia 2023-11-20, ostatniej modyfikacji 2023-11-20 13:31

ZARZĄDZENIE NR 102/2023

ZARZĄDZENIE NR 102/2023 WÓJTA GMINY OSIECK z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 1586) zarządzam, co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2023-11-20, ostatniej modyfikacji 2023-11-20 13:28

ZARZĄDZENIE NR 104/2023

ZARZĄDZENIE NR 104/2023 WÓJTA GMINY OSIECK z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2036 Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) postanawiam, co następuje: § 1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wraz z objaśnieniami
Data wytworzenia 2023-11-20, ostatniej modyfikacji 2023-11-20 13:27

ZARZĄDZENIE NR 103/2023

ZARZĄDZENIE NR 103/2023 WÓJTA GMINY OSIECK z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy
Data wytworzenia 2023-11-17, ostatniej modyfikacji 2023-11-17 14:43

ZARZĄDZENIE Nr 105/2023

ZARZĄDZENIE Nr 105/2023 Wójta Gminy Osieck z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania w wypadku zanieczyszczenia wody z wodociągu gminnego Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 122) zarządzam co następuje: §1 Wprowadzam procedurę postępowania na wypadek zanieczyszczenia wody z wodociągu gminnego, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
1 / 9
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.