Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Miasto i Gmina Osieck
Menu góra
Strona startowa Organy Wójt
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wójt, bieżące, menu 35 - BIP - Miasto i Gmina Osieck”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wójt

Wójt


Dane osobowe

Karolina Zowczak
Wójt Gminy Osieck
od 9 grudnia 2014 r
Telefon: +48 25 685-70-26 fax.: 25 685- 70-90
e-mail: wojt@gminaosieck.pl

Zadania


Do zadań i kompetencji wójta należy:
1. Kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz.
2. Kierowanie urzędem, w tym poprzez wydawanie zarządzeń wewnętrznych.
3. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych.
4. Wykonywanie budżetu.
5. Realizowanie polityki płacowej.
6. Wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej.
7. Udzielanie pełnomocnictw procesowych.
8. Podejmowanie decyzji majątkowych, dotyczących zwykłego zarządu mieniem gminnym.
9. Podejmowanie innych decyzji, należących do kompetencji wójta.
10. Ustalanie regulaminu pracy urzędu i innych regulaminów określonych przepisami prawa.
11. Składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy.
12. Upoważnienie pracowników Urzędu do wydawania decyzji w sprawach indywidualnych
z zakresu administracji publicznej.
13. Realizowanie uchwał Rady oraz zadań gminy określonych przepisami prawa poprzez Urząd
i jednostki organizacyjne gminy.
14. Przedkładanie na Sesjach Rady sprawozdań z wykonania uchwał.
15. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwały budżetowej, uchwały
w sprawie absolutorium oraz innych uchwał rady gminy i zarządzeń wójta, objętych zakresem nadzoru RIO.
17. Gospodarowanie mieniem gminnym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji.
18. Reprezentowanie gminy w pracach związków, porozumień i stowarzyszeń międzygminnych, jeśli gmina do takich należy oraz wykonanie zadań wynikających
z tych porozumień.
19. Realizacja spraw obronnych, zadań szefa obrony cywilnej wynikających z ustawy
o powszechnym obowiązku obrony i zarządzania kryzysowego.
20. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych przepisami prawa i uchwałami rady gminy do kompetencji wójta.

Metryka

sporządzono
2009-11-04 przez Mizerska Adriana
udostępniono
2009-11-04 00:00 przez Mizerska Adriana
zmodyfikowano
2021-11-23 12:07 przez Mizerska Adriana
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
488
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.