Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Miasto i Gmina Osieck
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Referaty i samodzielne stanowiska Referat finansowy Skabnik
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Skabnik, bieżące, menu 64 - BIP - Miasto i Gmina Osieck”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Skabnik

Skabnik

Skarbnik – pełni funkcję głównego księgowego budżetu gminy i Kierownika Referatu Finansowego.

 1. Prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Kontrasygnowanie czynności prawnych, powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych i upoważnianie innych osób do dokonywania kontrasygnaty w razie nieobecności skarbnika.
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 5. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej i racjonalnym gospodarowaniem środkami budżetowymi.
 6. Opracowywanie założeń do projektu budżetu gminy.
 7. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących budżetu gminy i jego zmian.
 8. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmian.
 9. Przygotowywanie dokumentów związanych z zaciąganiem przez gminę kredytów bankowych i pożyczek.
 10. Przyjmowanie i weryfikowanie miesięcznych i okresowych sprawozdań budżetowych jednostek oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań z realizacji budżetu gminy.
 11. Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz informacji opisowych z wykonania budżetu gminy.
 12. Przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej gminy.
 13. Nadzorowanie i kontrola wykonywania budżetu gminy.
 14. Nadzorowanie i kontrola gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych.
 15. Prowadzenie bieżącej kontroli płynności finansowej budżetu gminy.
 16. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości i kontroli finansowej.
 17. Opracowywanie procedur związanych z ustaleniem trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 18. Współpraca z niepublicznymi jednostkami systemu oświaty funkcjonującymi na terenie gminy – naliczanie i wypłata należnej dotacji, rozliczanie i nadzór nad prawidłowością jej wykorzystania.
 19. Nadzór nad realizacją wydatków z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego, współpraca z sołectwami w tym zakresie.
 20. Nadzór nad treścią informacji dot. budżetu gminy umieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej.
 21. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową.
 22. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

Metryka

sporządzono
2021-11-08 przez Mizerska Adriana
udostępniono
2021-11-08 00:00 przez Mizerska Adriana
zmodyfikowano
2021-11-08 14:58 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
204
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.