Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Miasto i Gmina Osieck
Menu góra
Strona startowa Informacje bieżące Ochrona środowiska
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ochrona środowiska, bieżące, menu 84 - BIP - Miasto i Gmina Osieck”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ochrona środowiska

Data wytworzenia 2023-11-28, ostatniej modyfikacji 2023-11-28 08:52

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie-skan Osieck, dnia 23 listopada 2023 r. PO.6220.2.2023 OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775) oraz art. 38, art. 74 ust. 3 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
Data wytworzenia 2023-10-12, ostatniej modyfikacji 2023-10-12 14:09

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 10 S 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. nn.), zwanej dalej ustawą ooś, Wójt Gminy Osieck
Data wytworzenia 2023-07-26, ostatniej modyfikacji 2023-07-26 11:02

OBWIESZCZENIE

PO.6220.2.2023 Osieck, dnia 25 lipca 2023 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), w związku z art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.
Data wytworzenia 2023-07-12, ostatniej modyfikacji 2023-07-17 15:47

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.
Data wytworzenia 2023-06-29, ostatniej modyfikacji 2023-07-03 15:01

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 36 § 1 i 2, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), Wójt Gminy Osieck zawiadamia strony o przedłużeniu postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 22 marca 2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku gospodarczego
Data wytworzenia 2023-06-05, ostatniej modyfikacji 2023-06-07 09:32

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916, z późn. zm.), w związku z § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186, z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
Data wytworzenia 2023-04-27, ostatniej modyfikacji 2023-04-27 14:25

OBWIESZCZENIE

Osieck, dnia 27 kwietnia 2023 r. PO.6220.1.2023 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 36 § 1 i 2, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), Wójt Gminy Osieck zawiadamia strony • o przedłużeniu postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 22 marca 2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu
Data wytworzenia 2023-04-19, ostatniej modyfikacji 2023-04-19 11:18

OBWIESZCZENIE

Osieck, dnia 19 kwietnia 2023 r. PO.6220.1.2023 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późń. zm.), w związku z art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.
Data wytworzenia 2023-04-04, ostatniej modyfikacji 2023-04-04 15:55

Postanowienie

Osieck, dnia 4 kwietnia 2023 r PO.6220.1.2022 Postanowienie Na podstawie art. 63 ust. 2 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 poz. 1029 z późn. zm.), w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r.
Data wytworzenia 2023-03-20, ostatniej modyfikacji 2023-03-20 16:38

OBWIESZCZENIE

Osieck, dnia 16 marca 2023 r. PO.6220.1.2022 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 200 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
1 / 7
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.