Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Miasto i Gmina Osieck
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Referaty i samodzielne stanowiska Urząd Stanu Cywilnego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Urząd Stanu Cywilnego, bieżące, menu 96 - BIP - Miasto i Gmina Osieck”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Do zadań Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 1. Prowadzenie spraw i dokumentów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1986 r Prawo o aktach Stanu Cywilnego,
  1. sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów,
  2. dokonywanie umiejscowienia aktów stanu cywilnego i wydawanie decyzji w tym zakresie,
  3. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,
  4. wydawanie zaświadczeń
 2. Wydawanie decyzji w sprawie zmiany nazwisk.
 3. Prowadzenie ewidencji ludności w systemie informatycznym oraz kartotecznym na podstawie danych osobowych zgłoszonych:
  1. przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego obywateli polskich na pobyt stały lub czasowy i cudzoziemców na pobyt stały lub czasowy,
  2. zmiany (stanu cywilnego, imienia i nazwiska, urodzenia dziecka, zgonu, zmian dokumentów tożsamości, zmian w obywatelstwie).
 4. Aktualizacja każdej zmiany danych osobowych zawartych:
  1. w zbiorach meldunkowych – Terenowy Bank Danych – TBD,
  2. w zbiorze PESEL – Centralny Bank Danych – CBD,
  3. oraz w ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych na nośniku magnetycznym lub w drodze teletransmisji w formie dokumentu elektronicznego z aktualnego programu informatycznego.
 5. Prowadzenie postępowań w trybie decyzji administracyjnej w sprawach o zameldowanie, wymeldowanie i anulowanie wadliwego meldunku.
 6. Sporządzanie i aktualizowanie spisów osób do kwalifikacji wojskowej, wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, informacji o zgonach do Urzędu Skarbowego.
 7. Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności.
 8. Udzielanie informacji o danych osobowych.
 9. Przyjmowanie wniosków dotyczących dokumentów stwierdzających tożsamość oraz ich wydawanie.
 10. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie danych  osobowych.
 11. Współudział przy realizacji prac związanych z przygotowaniem wyborów, referendów i innych zadań wymagających korzystania z zasobów ewidencji mieszkańców gminy.
 12. Prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.
 13. Wydawanie zezwoleń na zbiórki publiczne.
 14. Współdziałanie z organami wojskowymi w zakresie:
  1. przygotowanie dokumentacji do kwalifikacji wojskowej oraz udział w pracach Powiatowej Komisji Kwalifikacji Wojskowej,
  2. prowadzenie czynności związanych z natychmiastowym uzupełnieniem sił zbrojnych, współdziałanie w tym zakresie z organizacjami wojskowymi,
  3. prowadzenie spraw związanych z uznaniem żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin,
  4. wypłacanie świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy, związanych z odbywaniem ćwiczeń wojskowych,
  5. prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami osobistymi i rzeczowymi na rzecz obrony kraju,
 15. Prowadzenie spraw dotyczących akcji kurierskiej,
 16. Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny,
 17. Wydawanie decyzji w celu zakwaterowania sił zbrojnych.
 18. Współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

 

Metryka

sporządzono
2021-12-01 przez Mizerska Adriana
udostępniono
2021-12-01 00:00 przez Mizerska Adriana
zmodyfikowano
2021-12-01 10:08 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
211
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.